امام جواد (ع) می فرماید: اعتماد به خدا بهاى هر چیز گران بها است ، و نردبانى به سوى هر بلندایى