دو خصلت است که بهتر و بالاتر از آنها چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران
امام حسن عسکری (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی