هیچ چیز مانند نماز ، بینى شیطان را به خاک نمى مالد
امام مهدی (عج)
دریافت کد حدیث تصادفی