مومن همانند دو کفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش نیز افزوده می گردد
امام موسی کاظم (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی