به راستى که دانش، مایه حیات دل‏ها، روشن کننده دیدگان کور و نیروبخش بدن‏هاى ناتوان است
امام علی (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی