شعبان ماه من است، و رمضان ماه خداست؛ پس هرکس در شعبان روزه بدارد، من در روز قیامت شفیع او خواهم بود
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی