نادان کسی است که خدا را نافرمانی کند هرچند خوش‌سیما و بلند‌پایه باشد
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی