هرگز مؤمن از شنيدن خير و خوبى سير نمی‏شود، تا آن‏كه سرانجامش بهشت گردد
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی